Modum kommune

Tilkallingsvikarer våken nattevakt i bofellesskap

Vi søker tilkallingsvikarer til våken nattevakt i Skolegata bofellesskap og Badeveien bofellesskap.

Skolegata bofellesskap består av 19 beboere, og Badeveien bofellesskap av 9 beboere tilrettelagt for personer med ulike funksjonshemminger. Her bor det unge og voksne mennesker med ulik grad av bistandsbehov. Bofelleskapene er døgnbemannet med faglig dyktig og engasjert personal. Vi har fokus på mestring av dagliglivets gjøremål, deltagelse i tilrettelagte aktiviteter og sosialt fellesskap med trivsel, glede og brukermedvirkning.

Arbeidsoppgaver
- Tilsyn og bistand på natt etter vedtak.
- Tilby beboerne et kvalitativt godt tjenestetilbud innenfor gjeldende rammer og lovverk.
- Oppfølging av individuelle vedtak knyttet til helse, daglige gjøremål og fritid.
- Målrettet miljøarbeid.
- Legemiddelhåndtering.
- Oppfølging i henhold til HOST kap. 9.
- Sikre god dokumentasjon i henhold til lovverk og interne rutiner.
- Verdibaserte oppgaver, medbestemmelse, utvikling og mestring.

Kvalifikasjoner
- Autorisasjon som helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider eller bachelor i helse-, sosial- eller pedagogiske fag.
- Fordel med erfaring fra å jobbe med mennesker med nedsatt funksjonsevne eller annet bistandsbehov.
- God kunnskap om legemiddelhåndtering.
- God kunnskap om dokumentasjon i henhold til relevant lovverk.

Annet
- Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse.
- Beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper
- Aktiv, engasjert og initiativrik.
- Trygg og selvstendig.
- Evne til relasjonsbygging og samhandling.
- Fleksibel og løsningsorientert.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
- God opplæring og veiledning.
- Et godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer.- Gode pensjonsvilkår og gruppelivsforsikring, lønn etter tariff.
- Vi har fokus på å gi våre ansatte jevnlig relevant kursing, herunder vergeteknikkurs og kursing i kap. 9.

Pensjon i KLP
I denne stillingen vil du få en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje. Med pensjonsrett i KLP får du medlemspris og gunstige betingelser på en rekke bank, forsikring og spareprodukter. Kort fortalt om offentlig tjenestepensjon kan du lese her. Se mer informasjon om fordelene dine som ansatt i Modum kommune med pensjon i KLP her.

Del på:

Referansenummer:

24/561

Fylke:

  • Østfold
  • Akershus
  • Buskerud

Arbeidstid:

Natt

Søknadsfrist:

30.06.2024

Tiltredelse:

Fortløpende

Arbeidssted:

Badeveien og Skolegata bofellesskap

Adresse:

Rådhusveien 1 3370 Vikersund

Kart: