Modum kommune

Tilkallingsvikarer og faste helgestillinger Ekornstua

Ekornstua bo- og avlastningshjem har behov tilkallingsvikarer, og vi har ledige faste helgestillinger. Vi søker etter helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, verne/sykepleierstudenter (eller andre studenter i et relevant utdanningsforløp) eller ufaglærte med erfaring. Tilsettinger vil skje fortløpende. 

Ekornstua er et bo- og avlastningstilbud for barn og unge med forskjellige bistandsbehov. Vi har fokus på miljøarbeid, mestring av dagliglivets gjøremål, deltagelse i tilrettelagte aktiviteter og sosialt felleskap - med trivsel, glede og brukermedvirkning. Du må ønske å jobbe med mennesker med forskjellige bistandsbehov. Trygghet, forutsigbarhet og trivsel er viktig for å skape en meningsfylt hverdag. Du blir en viktig person som skal skape gode dager sammen med voksne/barn og ungdom. Du skal legge til rette for mestring, være med på aktiviteter og se hver enkelt person. Du vil samarbeide med kollegaer i gode tverrfaglig arbeidsmiljøer.


Arbeidsoppgaver
- Sikre god brukermedvirkning.
- Ivareta brukerens ressurser, bidra til mestring og god livskvalitet.
- Hjelpe til med og ivareta daglige funksjoner.
- Samhandle med brukere, pårørende, kollegaer og andre instanser.
- Forebygge makt og tvang.
- Sikre god dokumentasjon i henhold til lovverk og interne rutiner.
- KS medisinopplæring.

Kvalifikasjoner
- Helsefagarbeidere.
- Barne- og ungdomsarbeidere.
- Verne/sykepleierstudenter (eller andre studenter i et relevant utdanningsforløp).
- Ufaglærte med erfaring.

Annet
- Krav om førerkort klasse B.
- Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper
- Trives med å jobbe med mennesker.
- Du er omgjengelig, og kommer overens med ulike type personligheter.
- Du er opptatt av kvalitet på den tjenesten du utfører.
- Du er fleksibel og endringsvillig.
- Har god helse og liker å være i aktivitet.

Vi legger vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr
- Et godt arbeidsmiljø.
- Varierte arbeidsoppgaver.
- Turnus med korte vakter hver tredje helg, eller lange vakter hver fjerde helg.
- Lønn etter tariff.

Del på:

Referansenummer:

24/325

Fylke:

  • Østfold
  • Akershus
  • Buskerud

Søknadsfrist:

31.07.2024

Tiltredelse:

Fortløpende

Arbeidssted:

Ekornstua bo- og avlastningshjem

Adresse:

Rådhusveien 1 3370 Vikersund

Kart: