Modum kommune

Er du glad i å jobbe med mennesker og ønsker å skape en god og meningsfylt hverdag? Da vil vi gjerne ha deg med på laget!

Vernepleier/sykepleier Badeveien bofellesskap

Badeveien bofellesskap søker flere engasjerte medarbeidere, og har ledig to 100 prosent faste stillinger for vernepleier/sykepleier. Andre med bestått bachelorgrad i helse-, sosial- eller pedagogiske fag på høgskolenivå oppfordres også til å søke. Stillingene har avsatte kontordager i turnus, og har per tiden arbeid hver sjette helg (langvakter).

Badeveien bofellesskap ivaretar ni beboere med ulike bistandsbehov, og holder til i naturskjønne omgivelser. Alle beboere har egne leiligheter med turterreng rett utenfor døra, alle disponerer egen bil, og flere av beboerne har sykler og el-sykler. Her er det muligheter til å påvirke arbeidshverdagen for å skape en innholdsrik og meningsfull hverdag for beboerne. Vi har fokus på målrettet miljøarbeid, mestring av dagliglivets gjøremål, deltagelse i tilrettelagte aktiviteter og sosialt fellesskap - med trivsel, glede og brukermedvirkning.

Vi søker etter deg som liker å jobbe selvstendig og i gruppe, og som er trygg på egne ferdigheter.

Vi tilbyr
- Avsatt tid i turnus til fag, internopplæring, faglig fordypning og vergetrening.
- Turnus med arbeid hver sjette helg (langvakter).
- Hovedandel av vakter på dagtid (maks én kveldsvakt per uke).
- Fadder ved opplæring.
- Et arbeidsmiljø i utvikling, med dyktige medarbeidere som ønsker å dele sin kunnskap og gi gode, tilpassede tjenester.
- Stor påvirkningsmulighet.
- En jobb med mulighet for faglig og personlig vekst.
- Lønn etter tariffavtale
- Rekrutteringstillegg kroner 20.000 for nytilsatte syke- og vernepleiere i Modum kommune

Arbeidsoppgaver
- Ansvar for at brukerne får ivaretatt sin egenomsorg og opprettholde sitt mulige funksjonsnivå, fysisk, psykisk og sosialt.
- Ansvar for utarbeidelse og oppfølging av fastlagte tiltak/timeplaner.
- Ansvar for dokumentasjon av utført helsehjelp, egne observasjoner, tiltak og utførelse.
- Samarbeide med, og veilede, øvrig personale i tjenesten.
- Fagutvikling og kvalitetssikring.
- Fagansvar fordelt mellom avdelingens koordinatorer.

Kvalifikasjoner
- Autorisert vernepleier/sykepleier.
- Erfaring med utarbeidelse og oppfølging av HOL kap. 9 og gjeldende lovverk.
- God kunnskap om legemiddelhåndtering.
- God kunnskap om dokumentasjonskrav i henhold til relevant lovverk.
- Erfaring med målrettet miljøarbeid.
- Erfaring med bruk av tvang og makt, atferd som utfordrer og bruk av vergeteknikker er en fordel.
- Gode IKT-ferdigheter.
- Gode veiledning- og opplæringsferdigheter.
- God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Søkere med annen relevant treårig sosialfaglig eller pedagogisk utdanning, kan tas med i vurderingen ved utvelgelse av kandidater til stillingen.

Annet
- Krav om førerkort klasse B, også på manuelt gir.
- Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Vi ser etter deg som ønsker å være med på og utvikle et godt fag- og arbeidsmiljø, og som
- Er handlekraftig og initiativrik, og har gode ferdigheter for åpen kommunikasjon og samarbeid.
- Er positivt innstilt til å takle uforutsette hendelser, og har evne til å ta selvstendige beslutninger.
- Kan håndtere situasjoner i tråd med god yrkesetikk og faglig forsvarlighet.
- Har gode organisatoriske ferdigheter, og kan drive selvledelse ved å iverksette, gjennomføre og avslutte arbeidsoppgaver selvstendig.
- Arbeider systematisk og målrettet i henhold til gjeldende planer, tiltak og mål.
- Tar imot og gir veiledning og opplæring.
- Kan identifisere og definere problemstillinger, samt se løsninger ut fra en helhet og sammenheng.
- Er kvalitetsbevisst og utviklingsorientert.
- Ønsker å arbeide i en organisasjon som setter brukerrelatert kompetanse høyt.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Pensjon i KLP
I denne stillingen vil du få en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje. Med pensjonsrett i KLP får du medlemspris og gunstige betingelser på en rekke bank, forsikring og spareprodukter. Kort fortalt om offentlig tjenestepensjon kan du lese her. Se mer informasjon om fordelene dine som ansatt i Modum kommune med pensjon i KLP her.

Offentlig søkerliste
Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Hvis begrunnelsen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søkere som ikke oppgir begrunnelse vil bli oppført på offentlig søkerliste.

Del på:

Referansenummer:

24/699

Fylke:

  • Buskerud

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

03.03.2024

Arbeidssted:

Badeveien bofellesskap

Adresse:

Rådhusveien 1 3370 Vikersund

Kart: