Modum kommune

Sommervikarer i Modum kommune - helse og velferd

Har du interesse for arbeid innenfor helsetjenester? Ønsker du en meningsfull sommerjobb? Vi trenger sommervikarer i uke 25-32, og har behov for deg som kan arbeide dag/kveld og/eller natt og helg i turnus. Vi har behov for sommervikarer innenfor følgende virksomheter:

• Modumheimen sykehjem - bestående av langtids- og korttidsplasser/rehabplasser.
• Vikersund bo- og dagsenter – tilrettelagte boliger for mennesker som ikke kan bo alene hjemme.
• Hjemmetjenesten.
• Geithus bofellesskap – tilrettelagt for mennesker med ulike typer psykiske lidelser, rusproblematikk eller andre utfordringer som gjør at de har behov for forutsigbarhet og trygge rammer.
• Bofelleskap – tilrettelagte boliger til mennesker med ulike funksjonshemminger (Ekornstua, Skolegata, Badeveien, Furulund/ambulerende tjenester).


Modum kommune er opptatt av kvalitet på våre tjenester, og at våre brukere er godt ivaretatt. Vi har spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver ved sykehjem, lindrende enhet, demensavdeling, hjemmetjeneste, tilrettelagte tjenester eller innen psykiatri. Vi tilbyr en innbringende, faglig utbytterik og opplevelsesrik sommerjobb her hos oss. Du vil få arbeidsoppgaver og ansvar i samsvar med utdanningsnivået ditt. Det er ønskelig at du har førerkort og disponerer egen bil, men det er ikke et krav for stillingen.

Vi søker deg som kan jobbe 80-100 % og minimum 4 uker i ukene 25-32. Det vil være mulighet for individuell tilpasning av turnus etter dine behov, og det vil bli gitt god opplæring.

Modum kommune er en kulturkommune og det er mange kulturtilbud i nærheten – Blaafarveværket, Furumo (turområder), fine bademuligheter i vakre Tyrifjorden, hoppbakken i Vikersund (verdens største) som også har zipline, og er kjent for sine 1078 trapper som er populære og trene/gå i, klatrepark samt gode muligheter for fine gå- og løpeturer i skog og mark. Det er kun en time til Oslo, og 30 minutter med bil til Hønefoss og Drammen. 

Se video fra Modumheimen: Sykepleiere Modumheimen (youtube.com)
Og fra hjemmetjenesten: Hjemmetjenesten Modum kommune (youtube.com)

Kvalifikasjoner
Vi ønsker i hovedsak syke- og vernepleiere, syke- og vernepleierstudenter, legestudenter og helsefagarbeidere/studenter, men har du ikke helsefaglig bakgrunn er du også velkommen til å søke.
Du er god i norsk, både skriftlig og muntlig.
Du samarbeider godt med andre, og er en lagspiller til det beste for pasienten.
Erfaring fra pleie- og omsorgssektoren er ønskelig.
For autoriserte søkere må det kunne fremvises norsk autorisasjon.

Annet
Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper
Du er først og fremst pasientorientert.
Du må være fleksibel.
Du må trives i et aktivt og variert miljø.
Du er lojal av type, og følger opp det som blir bestemt.

Vi tilbyr
Lønn etter tariff.
Du som er sommervikar hos oss, og kan jobbe 80-100 prosent og minimum 4 uker i ukene 25-32, vil få en opplevelsespakke du kan benytte deg av:

• Zipline i Vikersundbakken
• Høyt og lavt klatrepark på Åmot
• Padeltennis på Padel Modum

I tillegg tilbyr vi følgende bonusordning
Det er utarbeidet en egen lønnsavtale som er konkurransedyktig, og en kompensasjonsordning til de som forplikter seg til å arbeide i minimum 80 % stilling i 4-8 uker. Syke- og vernepleiere, syke- og vernepleierstudenter, legestudenter og helsefagarbeidere får kroner 2.000 per uke ved endt sommerjobb uten fravær.

Offentlig søkerliste
Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Hvis begrunnelsen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søkere som ikke oppgir begrunnelse vil bli oppført på offentlig søkerliste.

Del på:

Referansenummer:

24/592

Fylke:

  • Østfold
  • Akershus
  • Buskerud

Søknadsfrist:

15.06.2024

Arbeidssted:

Etat for helse og velferd

Adresse:

Rådhusveien 1 3370 Vikersund

Kart: