Modum kommune

Ønsker du en jobb som gir mening? Da kan dette være noe for deg!

Faste helgestillinger i hjemmetjenesten

I hjemmetjenesten har vi ledig faste helgestillinger i varierende stillingsstørrelser (14-20 prosent).

Hjemmetjenesten er samlokalisert i nytt bygg på Nedmarken. Vi gir tjenester i form av helsetjenester i hjemmet, i tillegg til praktisk bistand/hjemmehjelp. Hukommelsesteam, fagsykepleier og AKS-sykepleier er tilknyttet tjenesten. I samme bygg er også Hjelpemiddellager, ergoterapeut og syns- og hørselskontakt. Vi benytter velferdsteknologiske løsninger som en del av tjenestetilbudet der dette er mulig. Tjenesten er geografisk inndelt i fem team og sammensatt av sykepleiere og helsefagarbeidere. Vi har et eget team som utfører praktisk bistand/hjemmehjelp. Vi benytter Gerica som pasientjournal/fagsystem og organiserer oss ved bruk av arbeidslister.

Arbeidsoppgaver
- Ansvar for at brukerne får ivaretatt sin egenomsorg og opprettholde sitt mulige funksjonsnivå; fysisk, psykisk og sosialt.
- Ansvar for oppfølging av fastlagte arbeidsrutiner/lister.
- Ansvar for dokumentasjon av utført helsehjelp, egne observasjoner, tiltak og utførelse.
- Samarbeide med øvrig personale i hjemmetjenesten.
- Ansvar for å betjene kommunens alarmsentral.

Kvalifikasjoner
- Vi søker etter sykepleiere, sykepleierstudenter, helsefagarbeidere, lærlinger og assistenter som er i et utdanningsforløp, eller ønsker å gå i et utdanningsløp. Eller assistenter med erfaring fra hjemmetjeneste, sykehjem og/eller spesialisthelsetjenesten.
- Fordel med erfaring fra arbeid i hjemmesykepleien og/eller i spesialisthelsetjenesten
- Gode kunnskaper i bruk av data.
- Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.

Annet
- Krav om førerkort klasse B og disponibel bil. Hjemmetjenesten har biler til disposisjon, men har per nå kun én bil med automat.
- Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper
- Du må ha positive holdninger og vise respekt for andre mennesker.
- Du må like nye utfordringer.
- Det vil bli lagt stor vekt på fleksibilitet og personlig egnethet.
- Du må kunne arbeide selvstendig og i team.
- Det legges vekt på evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø, samarbeid, godt humør og arbeidslyst.

Vi tilbyr
- Et godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere som ønsker å dele sin kunnskap og å gi tjenester som oppleves gode av våre pasienter.
- Gode pensjonsavtaler og gruppelivsforsikring.
- Lønn etter tariff.

Pensjon
I denne stillingen har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje. Med pensjonsrett i KLP får du medlemspris og gunstige betingelser på en rekke bank, forsikring og spareprodukter. Kort fortalt om offentlig tjenestepensjon kan du lese her. Se mer informasjon om fordelene dine som ansatt i Modum kommune med pensjon i KLP her.

Offentlig søkerliste
Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Hvis begrunnelsen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søkere som ikke oppgir begrunnelse vil bli oppført på offentlig søkerliste.

Del på:

Referansenummer:

24/563

Fylke:

  • Østfold
  • Akershus
  • Buskerud

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Helg

Søknadsfrist:

03.03.2024

Arbeidssted:

Hjemmetjenesten

Adresse:

Rådhusveien 1 3370 Vikersund

Kart: