Modum kommune

Vil du bidra til en trygg og god oppvekst for alle?

Lærerstillinger grunnskolen

Høsten 2024 er det ledig flere lærerstillinger i grunnskolen - både faste og vikariater, hel- og deltid. Stillingene vil inneha ulike roller i både barne- og ungdomsskoler.

Grunnskolen i Modum har om lag 1600 elever fordelt på fem barneskoler, to ungdomsskoler, og en institusjonsskole ved Modum bad og Voksenopplæring. Modum kommune har et fokus på folkehelse og forebyggende arbeid blant barn og unge. Modumskolen jobber for alle barn og unge i Modum opplever en trygg og god oppvekst. At alle barn opplever mestring og tilhørighet i skolen er viktig for faglig læring nå, og deltagelse i samfunns- og arbeidsliv i framtiden.
Det er en digital enhet til alle elever og det er tilbud om nettverk for digital kompetanse på ulike trinn.

Modumskolen er i utvikling og vi trenger deg som kan bidra i dette arbeidet.

Egenskaper
- Grunnskolelærer

Kvalifikasjoner
- For stillingene kreves godkjent utdanning i henhold til opplæringslovens kap.10 med forskrift. Vi trenger kompetanse innenfor alle grunnskolens fag.

Annet
- Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper
- Viser omsorgsfull kontroll og ansvar for alle elever
- Er en tydelig og aktiv klasseleder
- Har gode fagkunnskaper og deltar i å utvikle profesjonsfellesskapet
- Er en bevisst leder av læringsprosesser
- Er en god relasjonsbygger og tar ansvar for relasjonen til elevene og kollegaer
- Er trygg i bruk av digitale verktøy i opplæringen
- Har evne og vilje til samarbeid og deling

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
- Et godt arbeidsmiljø og godt kvalifiserte kolleger
- Arbeidsplasser som er opptatt av kollektiv og individuell læring
- Nettverksarbeid i Modumskolen
- Nettverk for nyutdannede og nyansatte
- Muligheter for videreutdanning
- Lønn etter tariffavtale
- Kompetanselønn ut over tariffavtale

Pensjon i SPK
I denne stillingen blir du medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, dine nærmeste blir økonomisk sikret når du dør, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene i medlemskapet her.

Offentlig søkerliste
Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Hvis begrunnelsen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søkere som ikke oppgir begrunnelse vil bli oppført på offentlig søkerliste.