Modum kommune

Helgestillinger og tilkallingsvikarer Modumheimen sykehjem

Ved Modumheimen sykehjem har vi ledig faste helgestillinger, og vi har behov for tilkallingsvikarer. Helgene er av variable prosenter med arbeid hver tredje eller hver andre helg, fredag til søndag kveld - og dagvakter. Enkelte avdelinger har langvakter hver fjerde helg.

Modumheimen er Modum kommunes sykehjem med 96 plasser fordelt på 8 avdelinger. Vi har fokus på å gi beboerne en god hverdag og gode faglige tjenester, og vi er opptatt av kvalitet og aktivitet. 

Arbeidsoppgaver
- Ansvar for at brukerne får ivaretatt sin egenomsorg og opprettholde sitt mulige funksjonsnivå; fysisk, psykisk og sosialt.
- Ansvar for oppfølging av fastlagte arbeidsrutiner/lister.
- Ansvar for dokumentasjon av utført helsehjelp, egne observasjoner, tiltak og utførelse.
- Samarbeide med øvrig personale.

Kvalifikasjoner
- Vi søker etter sykepleiere, sykepleierstudenter, helsefagarbeidere, lærlinger og assistenter som er i et utdanningsforløp eller ønsker å gå i et utdanningsløp.
- Fordel med erfaring fra arbeid på sykehjem.
- Gode kunnskaper i bruk av data.
- Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.

Annet
- Må ha fylt 18 år, eller fylle 18 inneværende år.

- God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
- Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper
- Du er strukturert og ryddig.
- Du er blid og imøtekommende.
- Du trives med allsidige arbeidsoppgaver og kan bidra aktivt til endring.
- Du trives med å jobbe i team og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
- Du er trygg på deg selv og trives også med å jobbe selvstendig.
- Du bidrar positivt til å skape et godt arbeidsmiljø.
- Viser gode holdninger og er pliktoppfyllende.

Vi legger vekt på personlig egnethet, fleksibilitet og ansvarsbevissthet.

Vi tilbyr
- Et godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere som ønsker å dele sin kunnskap og å gi tjenester som oppleves gode av våre pasienter.
- Gode pensjonsavtaler og gruppelivsforsikring.
- Lønn etter tariff.

Pensjon i KLP
I denne stillingen vil du få en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje. Med pensjonsrett i KLP får du medlemspris og gunstige betingelser på en rekke bank, forsikring og spareprodukter. Kort fortalt om offentlig tjenestepensjon kan du lese her. Se mer informasjon om fordelene dine som ansatt i Modum kommune med pensjon i KLP her.

Offentlig søkerliste
Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Hvis begrunnelsen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søkere som ikke oppgir begrunnelse vil bli oppført på offentlig søkerliste.

Del på:

Referansenummer:

24/543

Fylke:

  • Østfold
  • Akershus
  • Buskerud

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Søknadsfrist:

25.02.2024

Arbeidssted:

Modumheimen sykehjem

Adresse:

Rådhusveien 1 3370 Vikersund

Kart: