Modum kommune

Ledige fastlegehjemler og vikariat (6 mnd.) i Modum kommune, sentralt i Buskerud

Modum kommune - YouTube

Reiseavstand med bil: Hønefoss 30 minutter, Drammen 44 minutter, Kongsberg 44 minutter, Norefjell 45 minutter, Oslo 1 time og 23 minutter.


Vi tilbyr deg
• Kommunen vil være behjelpelig med bolig.
• Valgmulighet – fast lønn eller selvstendig næringsdrift.
• Godt innarbeidede pasientlister.
• Plan for legetjenester med svært god faglig understøtting og gode rammebetingelser.
• Fyldig utdanningsplan for ALIS, lokale veiledere og bruk av hjelpeverktøyet ALIS-portalen som støtte i veiledningen. Det søkes årlig om ALIS-tilskudd.
• Tilskudd til etterutdanning for spesialister.
• Godt samarbeid med øvrige tjenester i helse og omsorg, NAV og samarbeidende sykehus.
• Interkommunal legevakt i moderne nye lokaler tilknyttet Ringerike sykehus.
• Alle legesentre har valgt Pridok journalsystem. Legevakten benytter også Pridok.

Krav til stillingene
• Norsk legeautorisasjon. Fullført LIS1. For vikariatet kan eventuelt LIS1-venter med noe erfaring søke.
• Spesialist i allmennmedisin eller ønske om spesialisering (ALIS).
• Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
• Personlig egnethet.

Er du motivert for allmennmedisin, ta kontakt for mer informasjon. 


Geithus helsesenter       liste 390 (kan raskt økes)       ledig fra 01.03.2024
Frikjøpt hjemmel

Vikersund legekontor     liste 600 (kan økes)               ledig fra 01.03.2024
Kommunalt drevet             liste 800                               ledig fra 01.03.2024
Frikjøpte hjemler               liste 1150                             ledig fra 30.06.2024

Fjordbyen legesenter      liste 900                               ledig fra 12.06.2024
Etableringstilskudd/frikjøp
+ et vikariat 6 mnd.           liste 900                               ledig fra 01.03.2024

Søknad
Søknader vil bli behandlet fortløpende. Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Dersom begrunnelsen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Del på:

Referansenummer:

23/578

Fylke:

  • Østfold
  • Akershus
  • Buskerud

Søknadsfrist:

01.03.2024

Arbeidssted:

Modum kommune

Adresse:

Rådhusveien 1 3370 Vikersund

Kart: