Modum kommune

Helsefagarbeider Geithus bofellesskap

Ved Geithus bofellesskap har vi ledig en 65,73 prosent fast stilling som helsefagarbeider. Stillingen er for tiden på natt med arbeid hver tredje helg. Vi søker etter en positiv, kunnskapsrik og ansvarsfull lagspiller som er opptatt av å gi god kvalitet i arbeidet med beboerne.

Geithus bofellesskap er tilrettelagt for mennesker med ulike type psykiske lidelser, rusproblematikk eller andre utfordringer som gjør at de har behov for forutsigbarhet og trygge rammer. Vi ønsker å legge til rette slik at de kan mestre dagliglivet på best mulig måte. Gjennom ulike aktivitetstilbud vektlegger Geithus bofellesskap en aktiv brukerrolle i hverdagen. Målet er å fremme mestring, selvstendighet og økt livskvalitet.

Arbeidsoppgaver
- Yte kvalitativt gode tjenester etter vedtak i helse- og omsorgstjenesteloven
- Være med å iverksette ulike tiltak ut fra brukerens mål, slik at den enkelte best mulig kan mestre hverdagen sin
- Legemiddelhåndtering i henhold til retningslinjer for fagarbeider
- Dokumentasjon/journalføring av tjenesteytingen i Gerica
- Medansvar ved brannalarm/brann
- Medansvar for at avdelingens ressurser brukes effektivt og fleksibelt
- Medansvar for at avdelingens rutiner blir utført
- Samarbeide med øvrig personale i nattjenesten

Kvalifikasjoner
- Autorisert helsefagarbeider
- Fordel med erfaring fra å arbeide i kommunehelsetjenesten innen fagfeltet psykisk helse/rus
- Gode kunnskaper i bruk av data, da all kommunikasjon og dokumentasjon er elektronisk
- Gode kunnskaper i norsk - skriftlig og muntlig

Annet
- Førerkort klasse B
- Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper
- Har gode samarbeidsevner og er fleksibel, da man er mye alene på natt
- Har evne til å arbeide selvstendig og i team
- Er en engasjert medarbeider som kan være med på å utvikle den faglige delen av tjenesten
- Har evne til å skape arbeidsglede og bidra til endringsprosesser
- Det legges vekt på evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø, samarbeid, godt humør og arbeidslyst

Vi tilbyr
- Et godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere som ønsker å dele sin kunnskap og gi tjenester som oppleves gode for våre beboere
- Gode pensjonsvilkår og gruppelivsforsikring
- Lønn etter tariffavtale
- Funksjonstillegg natt kroner 21.500

Søknad
Modum kommune byttet rekrutteringssystem fra Visma Rekruttering til Visma EasyCruit 01.09.2020. Dersom du opprettet brukernavn/passord i Rekruttering, vil du dessverre ikke kunne bruke dette i EasyCruit. Du kan søke på stillinger uten å opprette brukernavn/passord, men da blir ikke CV'en din lagret, og du må legge den inn på nytt dersom du skal søke på stillinger senere. Det kan være en fordel å opprette bruker om du skal søke på flere stillinger, dette gjør du ved å trykke på «ny bruker» under oversikten over ledige stillinger, eller når du søker på en stilling.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Søkere som ikke oppgir begrunnelse blir ikke vurdert for konfidensiell behandling, og vil bli oppført på offentlig søkerliste. Modum kommune praktiserer mer-offentlighet, og det skal derfor tungtveiende grunner til for at vi kan unnta søkere til stillinger i kommunen fra offentlighet. Dersom begrunnelsen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Vær oppmerksom på at e-poster fra Modum kommune i forbindelse med rekrutteringsprosessen kan ligge i mappen søppelpost/spamfilter/uønsket.

Del på:

Referansenr:

21/2193

Fylke:

  • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Natt

Søknadsfrist:

18.07.2021

Tiltredelse:

01.09.2021

Arbeidssted:

Geithus bofellesskap

Kontaktpersoner:

Adresse:

Rådhusveien 1 3370 Vikersund