Modum kommune

Sykepleier/spesialsykepleier Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten i Modum kommune søker sykepleier/spesialsykepleier i 100 prosent fast stilling. 

Hjemmetjenesten vil i løpet av 2021 få nye kontorer hvor to soner samlokaliseres. Dette er en spennende prosess hvor du som ansatt vil få mulighet til å bidra i utviklingen av tjenesten. I teamet vårt ser vi at vi har behov for ulik kompetanse. Har du videreutdanning, erfaring eller brenner for en av disse fagfeltene; psykisk helse, geriatri eller annet (diabetes, sår, kols) vil vi gjerne at du søker på denne stillingen.

Vi er inne i en turnusprosess, og sykepleierstillingene består av hver fjerde helg med langvakter, eller hver tredje helg med vanlige vaktlengder.

Hjemmetjenesten gir tjenester i form av helsetjenester i hjemmet, hverdagsrehabilitering og praktisk bistand. Hukommelsesteamet er også organisert i denne avdelingen. Modum kommune jobber målrettet for å gi de ansatte kunnskap om velferdsteknologiske hjelpemidler, slik at de benyttes ut til innbyggerne på en hensiktsfull måte.

Arbeidsoppgaver

- Selvstendig ansvar for faglig forsvarlig utøvelse av sykepleie i henhold til pasientenes vedtak
- Daglig oppfølging av pasientene og journalføring
- Samarbeide med øvrig personale på arbeidsgruppa, i hjemmetjenesten og andre enheter i kommunen
- Veilednings- og undervisningsansvar for annet personell, studenter/elever, til pasienter og pårørende
- Vi bruker Gerica som fagsystem og benytter oss av arbeidslister ved hjelp av Gerica mobil pleie
- Medansvar for at Gerica til enhver tid er oppdatert ift Iplos, ADL, tiltaksplaner med mer
- Medansvar for å betjene kommunens alarmsentral

Kvalifikasjoner

- Offentlig godkjent sykepleier/spesialsykepleier
- Fordel med erfaring fra arbeid i hjemmesykepleien og/eller i spesialisthelsetjenesten
- Ha gode kunnskaper i bruk av data, da all kommunikasjon og dokumentasjon er elektronisk
- Ha gode kunnskaper i norsk - skriftlig og muntlig

Annet
- Førerkort klasse B og disponibel bil - tjenesten har kommunale tjenestebiler, men av og til må det påberegnes å benytte egen bil

- Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

- Har gode samarbeidsevner og er fleksibel
- Har evne til å arbeide selvstendig og i team
- Er en engasjert medarbeider som kan være med å utvikle den faglige delen av tjenesten
- Har evne til å skape arbeidsglede og bidra til endringsprosesser
- Det legges vekt på evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø, samarbeid, godt humør og arbeidslyst

Vi tilbyr
- Gode pensjonsvilkår og gruppelivsforsikring
- Lønn etter tariffavtale
- Rekrutteringstillegg kroner 20.000 for nytilsatte sykepleiere i Modum kommune
- Godt samarbeid og arbeidsmiljø

Søknad
Modum kommune byttet rekrutteringssystem fra Visma Rekruttering til Visma EasyCruit 01.09.2020. Dersom du opprettet brukernavn/passord i Rekruttering, vil du dessverre ikke kunne bruke dette i EasyCruit. Du kan søke på stillinger uten å opprette brukernavn/passord, men da blir ikke CV'en din lagret, og du må legge den inn på nytt dersom du skal søke på stillinger senere. Det kan være en fordel å opprette bruker om du skal søke på flere stillinger, dette gjør du ved å trykke på «ny bruker» under oversikten over ledige stillinger, eller når du søker på en stilling.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Søkere som ikke oppgir begrunnelse blir ikke vurdert for konfidensiell behandling, og vil bli oppført på offentlig søkerliste. Modum kommune praktiserer mer-offentlighet, og det skal derfor tungtveiende grunner til for at vi kan unnta søkere til stillinger i kommunen fra offentlighet. Dersom begrunnelsen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Vær oppmerksom på at e-poster fra Modum kommune i forbindelse med rekrutteringsprosessen kan ligge i mappen søppelpost/spamfilter/uønsket.

Del på:

Referansenr:

21/2075

Fylke:

  • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

20.06.2021

Arbeidssted:

For tiden hjemmetjenesten sør

Kontaktpersoner:

Adresse:

Rådhusveien 1 3370 Vikersund