Modum kommune

Faste helgestillinger helse- og sosialetaten

Modumheimen, Vikersund bo- og dagsenter, Frydenberg og Tun tilrettelagte tjenester har ledige deltidsstillinger på helg. Både faste stillinger og vikariater, for sykepleiere, helsefagarbeidere, studenter og assistenter - med varierende helgefrekvens og stillingsprosent.

Kvalifikasjoner
- Sykepleier/vernepleier eller student
- Helsefagarbeider, evt. er i relevant utdanningsløp
- Assistent i relevant utdanningsløp
- Personlig assistenter uten formell kompetanse

Annet
- Du må ha fylt 18 år
- Kunne bruke data/Gerica som arbeidsverktøy
- Det er en forutsetning for å yte tjenester til våre tjenestemottakere at norsk språk beherskes godt, både muntlig og skriftlig
- Krav om politiattest

Arbeidsoppgaver
- Yte kvalitativt gode tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven etter vedtak
- Legemiddelhåndtering ifht. retningslinjer for fagarbeider
- Dokumentasjon/journalføring av tjenesteytingen i Gerica
- Medansvar ved brannalarm/brann
- Medansvar for at avdelingens ressurser brukes effektivt og fleksibelt
- Medansvar for at avdelingens rutiner blir utført

Personlige egenskaper
- God på å samarbeide
- Ha kvalitet og fag i fokus
- Ha gode kommunikasjonsferdigheter
- Se muligheter og ikke begrensninger
- Det vil bli lagt vekt på fleksibilitet og personlig egnethet
- Du må være villig til å gjennomføre kurs og test i legemiddelhåndtering til de stillingene dette er påkrevd

Vi tilbyr
- Spennende arbeidssteder med hyggelige og dyktige kollegaer
- Faglige utfordringer, varierte arbeidsoppgaver og et godt tverrfaglig samarbeid
- Lønn etter tariffavtale
- Gode pensjonsvilkår i KLP
- Oppstart etter avtale

Søknad
Modum kommune byttet rekrutteringssystem fra Visma Rekruttering til Visma EasyCruit 01.09.2020. Dersom du opprettet brukernavn/passord i Rekruttering, vil du dessverre ikke kunne bruke dette i EasyCruit. Du kan søke på stillinger uten å opprette brukernavn/passord, men da blir ikke CV'en din lagret, og du må legge den inn på nytt dersom du skal søke på stillinger senere. Det kan være en fordel å opprette bruker om du skal søke på flere stillinger, dette gjør du ved å trykke på «ny bruker» under oversikten over ledige stillinger, eller når du søker på en stilling.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Søkere som ikke oppgir begrunnelse blir ikke vurdert for konfidensiell behandling, og vil bli oppført på offentlig søkerliste. Modum kommune praktiserer mer-offentlighet, og det skal derfor tungtveiende grunner til for at vi kan unnta søkere til stillinger i kommunen fra offentlighet. Dersom begrunnelsen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Vær oppmerksom på at e-poster fra Modum kommune i forbindelse med rekrutteringsprosessen kan ligge i mappen søppelpost/spamfilter/uønsket.