Modum kommune

Fritidskontakter

Modum kommune har til enhver tid behov for fritidskontakter til oppdrag med ulikt omfang. Våre tjenestemottakere er barn, ungdom, voksne og eldre med ulike interesser og ulike behov for tilrettelegging. Vi har derfor behov for fritidskontakter av begge kjønn, i ulike aldre og med ulike interesser.

Informasjon om oppdraget
Fritidsaktiviteter kan fylle livet med mening og gi god helse. Som fritidskontakt hjelper du mennesker til å delta på kulturaktiviteter, friluftsliv, idrett eller andre sosiale aktiviteter. Noen trenger støtte i en periode av livet sitt for å kunne holde på en fritidsaktivitet eller å komme i gang med en ny aktivitet. Fritidskontakten er en aktiv ledsager. Eksempelvis stiller du i klær til å bevege deg i om dere avtaler en aktivitet. Fritidskontakten kan operere individuelt eller i grupper. Vi forsøker å matche oppdragstaker og tjenestemottaker ut fra felles interesser. Faktorer som styrer utvelgelse av fritidskontakter er blant annet alder, kjønn, personlighet og interesser. Dersom det ikke umiddelbart finnes et egnet oppdrag, kan du stå på venteliste. Dette betyr slett ikke at man egner seg dårlig som fritidskontakt, men at det i øyeblikket ikke finnes et ledig, passende oppdrag. Vi ber deg derfor skrive noe om dine interesser i søknaden.

Kvalifikasjoner
For å være fritidskontakt må du ha fylt 18 år.
Du trenger ikke utdanning innen helse- og sosialfag, men personlig egnethet, godt humør og engasjement er viktige egenskaper.
Hvis du får tilbud om oppdrag som fritidskontakt, må du vise gyldig politiattest.
Noen oppdrag som fritidskontakt krever at du disponerer bil.

Vi ønsker at du
Er sosialt engasjert og har glede av å hjelpe andre.
Er trygg på deg selv og kan sette grenser.
Er nøyaktig, ansvarsfull, selvstendig og pliktoppfyllende.
Har evne til å skape åpenhet, tillitt og samarbeid.

Vi tilbyr
Veiledning ved behov.
Fritidskontakter ansettes på oppdrag, og får en godtgjøring per time. Omfanget på et oppdrag kan variere i timeantall, men i gjennomsnitt ligger det på mellom 3-5 timer per uke.
Oppstart etter avtale.

Del på:

Referansenummer:

21/1425

Fylke:

  • Østfold
  • Akershus
  • Buskerud

Søknadsfrist:

31.03.2023

Adresse:

Rådhusveien 1 3370 Vikersund

Kart: