Modum kommune

Vi ser etter deg som brenner for rehabilitering og som er fokusert på mestring i møte med pasientene.

Sykepleier Frydenberg

Frydenberg rehabiliteringsavdeling har ledig fast 100 prosent sykepleierstilling, med turnusarbeid dag og kveld og hver tredje helg. Det er mulig å diskutere stillingsstørrelsen hvis søker ønsker lavere stillingsbrøk.

Om arbeidsstedet
Frydenberg Rehabilitering har 18 døgnplasser. Vi tilbyr korttidsplasser innen rehabilitering for pasienter som utskrives fra spesialisthelsetjenesten, samt for hjemmeboende. Avdelingen tilbyr også noen avlastningsplasser. Vi jobber tverrfaglig for å oppnå bedring i helse og funksjonsnivå for hver enkelt pasient slik at de igjen skal kunne mestre livet hjemme.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene er varierte, spennende og krever faglig dyktighet. Som sykepleier vil du blant annet:
- Følge opp grunnleggende sykepleie, sårstell, legemiddelhåndtering og dokumentasjon
- Opprette tiltaksplaner for opprettholdelse av mest mulig helse og egenfunksjon
- Fungere som ansvarsvakt og teamleder hvor du følger opp flere pasienter individuelt
- Holde legevisitt og bidra i tverrfaglig samarbeidsmøte
- Samarbeide med eksterne instanser som spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, fastlege, pårørende med flere

Kvalifikasjoner
- Norsk autorisasjon som sykepleier
- Det er ønskelig med relevant erfaring og/eller videreutdanning og/eller erfaring innen rehabiliteringsarbeid
- Gode datakunnskaper og gjerne kjennskap til dokumentasjonsverktøyet Gerica 
- Du må kunne kommunisere godt på norsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
- Faglig engasjement og vilje til å holde deg oppdatert
- Strukturert og håndterer flere ulike typer arbeidsoppgaver og til tider høyt tempo
- Kunne jobbe selvstendig, bidra til godt samarbeid i team og tverrfaglig
- Løsningsorientert, fleksibel og nytenkende
- Lojal og bidra til et positivt arbeidsmiljø

Annet
- Gyldig politiattest, nyere enn 3 måneder må fremvises før ansettelse

Vi tilbyr
- En spennende og utfordrende jobb
- Dyktige kollegaer i et trivelig arbeidsmiljø
- Lønn etter tariff og årlig rekrutteringstillegg på 20.000 for nytilsatte sykepleiere i Modum kommune
- Gode pensjonsvilkår i KLP

Søknad
Modum kommune byttet rekrutteringssystem fra Visma Rekruttering til Visma EasyCruit 01.09.2020. Dersom du opprettet brukernavn/passord i Rekruttering, vil du dessverre ikke kunne bruke dette i EasyCruit. Du kan søke på stillinger uten å opprette brukernavn/passord, men da blir ikke CV'en din lagret, og du må legge den inn på nytt dersom du skal søke på stillinger senere. Det kan være en fordel å opprette bruker om du skal søke på flere stillinger, dette gjør du ved å trykke på «ny bruker» under oversikten over ledige stillinger, eller når du søker på en stilling.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Søkere som ikke oppgir begrunnelse blir ikke vurdert for konfidensiell behandling, og vil bli oppført på offentlig søkerliste. Modum kommune praktiserer mer-offentlighet, og det skal derfor tungtveiende grunner til for at vi kan unnta søkere til stillinger i kommunen fra offentlighet. Dersom begrunnelsen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

 

Del på:

Referansenr:

21/1309

Fylke:

  • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

27.06.2021

Arbeidssted:

Frydenberg

Kontaktpersoner:

Berit Fischer - Frydenberg

tlf: +47 32786603

mob: +47 41005871

Adresse:

Rådhusveien 1 3370 Vikersund